artist toy teddy bear kitten by tanya rukovishnikova
7½″
USD 117.00