handmade dog spitz noir by anastasia snagovskaya
11½″
USD 450.00