stuffed dog tobbi by larisa kolotneva
8½″
USD 170.00
dog winni by olga komarova
8″
USD 150.00
dog bianca by alina alexeeva
7½″
adopted
dog anette by alina alexeeva
6″
adopted
stuffed animal dog grace by alina alexeeva
6″
adopted
artist toy dog barboskin by svetlana popova
7½″
reserved